INSTÀNCIA. Accions d'ajuda als refugiats.

EXPOSO QUE:

Atenent la deixadesa de l'Estat espanyol i les institucions europees a l'hora de mitigar els efectes dramàtics de les migracions i desplaçaments de refugiats que fugen de la misèria, les bombes i la guerra, que es troben bloquejats a les fronteres de diversos països, sense cap mena de recurs, i que cada dia hi perden la vida persones de totes les edats; Atenent que les Borges ha demostrat en diverses ocasions ser una ciutat solidària, com ara fa 20 anys durant la Guerra de Bòsnia; Atenent que aquest és un assumpte d'urgència i que el proper ple municipal no té lloc fins d'aquí uns 20 dies;

SOL·LICITO QUE

Donades les circumstàncies especials, l'equip de govern acordi, a través de la Junta de Govern o per la via ràpida que consideri oportuna, afegir-se a la Xarxa de Ciutats d'Acollida de Refugiats que s'està creant arreu del país i de l'Estat; Convoqui en una reunió oberta entitats i ciutadania en general per recollir idees i propostes i estudiar accions en comú; Obri un registre de famílies disposades a implicar-se en els processos d'acollida i, així, estar preparats d'immediat per sol·licitar la recepció de refugiats quan aquesta sigui operativa; Traslladi la necessitat d'accions similars a la resta d'ajuntaments de les Garrigues i al Consell Comarcal.