Què organitza l'organitzador de la Fira de l'Oli?

Res. Ara que ha passat la fira i no ens poden acusar de perjudicar-la, ho podem dir: el Patronat de la Fira de l'Oli i les Garrigues, que consta a tot arreu com a organitzador, no organitza res. El formen un Consell d'Administració, un president, un vicepresident i un gerent. Dins del Consell d'Administració hi ha el president (alcalde), un regidor de cada grup polític del ple (on la CUP té un representant), els vocals (representants de les cooperatives, DO, Cambra de Comerç) i el patró honorífic (president del Consell Comarcal). 

I quina funció té el Consell d'Administració? Com a màxim òrgan de govern, aprovar programes d'actuació, aprovar pressupostos i liquidacions de comptes, dirigir la gestió de serveis, contractar obres i serveis, autoritzar i disposar despeses, etc. Però a la pràctica què passa? Que més que organitzar o decidir res, és un òrgan consultiu. Per tota la preparació de la Fira ens vam reunir dues vegades (18 de novembre i 10 de desembre). Vam aprovar nomenaments, plantilla (entre la qual el cap de comunicació, que deu facturar a part del que factura mensualment), empresa encarregada dels estands, bases de concursos, presentacions prefirals, però no decidíem res. Aprovàvem, com diu l'acta. I en algun cas (com els premis a les millors iniciatives comercial, empresarial i turística), proposàvem. Però el gruix de tot es decideix a un altre lloc i arriba decidit i fet. Qui decideix on es fan les presentacions? Qui decideix a qui es convida per inaugurar i clausurar? Qui decideix quins mitjans de comunicació són els oficials de la Fira i quant se'ls paga? Qui decideix on es fa publicitat i a quin preu? El Patronat està clar que no. Se'ns va presentar un pressupost de 140.500 euros però que no sabem a què respon, no se'ns ha donat cap document ni explicació dels costos previstos. 

Amb això no critiquem la feina dels tècnics que han estat al davant de la Fira ni molt menys, al contrari, sinó que lamentem el nul marge de decisió del que oficialment és l'organitzador de l'acte. No sabem qui decideix realment les coses, si l'equip de govern, si alguns regidors, si el cap de comunicació, però des d'aquí demanem que en properes ocasions el Patronat tingui el paper que li toca, descentralitzar la gestió (i, per tant, despolititzar-la una mica) i es convoqui les vegades que calgui per exercir-lo. Esperem que no ens quedem amb el mínim de dues reunions a l'any que marquen les normes de funcionament i almenys n'hi hagi una de liquidació de comptes, una de les funcions que corresponen al Patronat. Mentrestant, treballarem per fer-lo el màxim de transparent possible.

Se'ns va presentar un pressupost de 140.500 euros però que no sabem a què respon, no se'ns ha donat cap document ni explicació dels costos previstos.